top of page

Plantskola som drabbats av stöld säkrar sig själv med SITE SECURITY

Esbjerg Plantskola säkrar sig mot ytterligare stölder med en aktiv övervakningslösning från Esbjerg-företaget Site Security.

Efter en omfattande stöld hos Esbjerg Plantskola i mars, vilken ledde till betydande ekonomiska förluster, insåg ägarna att åtgärder behövde vidtas för att förhindra framtida incidenter. Det var inte första gången Esbjergs plantskola drabbades av stöld, men denna händelses omfattning och följder motiverade plantskolans ägare att söka en ny lösning för säkerhet och övervakning.
 

"Att komma till arbetet dagen efter en stöld är alltid en dyster upplevelse, något vi vill undvika framöver. Därför har vi noggrant undersökt olika säkerhets- och övervakningssystem som skulle kunna uppfylla våra behov på ett mycket bättre sätt än tidigare. Vi fann snabbt Site-Security, baserat i Esbjerg, och efter flera möten samt presentationer av deras koncept och produkter, var valet självklart," förklarar Lars Nielsen från Esbjerg Plantskola.

SITE SECURITY, med säte i Esbjerg, Danmark, specialiserar sig på aktiv mobil säkerhet och övervakning. Grundaren, Lasse Østergaard Jensen, berättar:
 

"Vårt system är främst utvecklat för byggsektorn, med syfte att övervaka och skydda byggarbetsplatser. Våra lösningar är helt mobila och kan enkelt flyttas allteftersom projektet eller platsens behov förändras. Ursprungligen var plantskolor inte en del av vår målgrupp, men efter förfrågan från Lars insåg vi att vår produkt även erbjuder starka fördelar för denna sektor." Han fortsätter: "Vårt system representerar det vi kallar Proaktiv Säkerhet och Övervakning, där vi kombinerar fasta övervakningsenheter med anslutning till vår larmcentral. Därifrån kan våra säkerhetsvakter aktivt ta kontroll och snabbt etablera kontakt med obehöriga personer via högtalare."

Esbjerg Plantskola välkomnar det nyetablerade samarbetet, som även förväntas minska företagets kostnader för övervakning och säkerhet. Site-Securitys lösningar är ofta mer kostnadseffektiva än traditionella vaktlösningar, som innebär att vakter patrullerar området hela natten, tack vare den lägre kostnaden jämfört med fysiska vakter.
 

Angående framgångsraten kommenterar Lasse Østergaard Jensen: "Med Danmarks snabbaste reaktionstider, ett exceptionellt kompetent team och den senaste tekniken har vi än så länge inte upplevt några stölder, inbrott eller skadegörelser på någon av våra hundratals platser runt om i landet, där vårt aktiva säkerhetssystem är i bruk."

ESBJERG PLANT NURSERY RECOMMEND SITE SECURITY.jpg
ESBJERG VÄXTVAMLA

Rekommenderar BYGGARBETSPLADS SÄKERHET

1.png

REKOMMENDATION

Det är alltid en trist syn att mötas av på jobbet dagen efter en stöld. Det är något vi strävar efter att undvika i framtiden. Därför har vi sökt noggrant efter en säkerhets- och övervakningslösning som kan tillgodose våra behov på ett mycket bättre sätt än tidigare. Efter flera möten och presentationer av olika alternativ valde vi att stödja SITE SECURITY, som också är baserade i Esbjerg. Valet var enkelt, då deras idéer och produkter imponerade på oss.

 

Lars Nielsen från Esbjerg Plantskola

reference site security.png

FLER GLADA KUNDER

bottom of page