top of page

Integritetspolicy

Avenir Light är ett rent och snyggt typsnitt som gynnas av designers. Det är lätt för ögonen och ett bra typsnitt för titlar, stycken och amp; Mer.

Avenir Light är ett rent och snyggt typsnitt som gynnas av designers. Det är lätt för ögonen och ett bra typsnitt för titlar, stycken och amp; Mer.

Integritetspolicy för SITE-SECURITY.EU

Giltighetsdatum: 2024-01-01

SITE SECURITY ("vi", "oss" eller "vår") driver webbplatsen SITE-SECURITY.EU (hädanefter kallad "Tjänsten").

Denna sida informerar dig om våra riktlinjer gällande insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår Tjänst samt de val du har i samband med dessa uppgifter. Integritetspolicyn för SITE-SECURITY.EU har skapats med hjälp av [eventuella verktyg för generering av integritetspolicy eller juridisk rådgivning som använts].

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du insamlingen och användningen av information i enlighet med denna policy. Om inte annat definieras i denna integritetspolicy har de termer som används i denna integritetspolicy samma betydelse som i våra användarvillkor, åtkomliga från SITE-SECURITY.EU.

Insamling och Användning av Information

Vi samlar in flera olika typer av information för olika syften för att tillhandahålla och förbättra vår Tjänst till dig.

Typ av Data som Samlats In:

Personuppgifter

Medan du använder vår Tjänst, kan vi vara dig att tillhandahålla oss med viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personlig identifierbar information kan inkluderas, men är inte begränsad till:

 • E-postadress

 • Förnamn och efternamn

 • Telefonnummer

 • Adress, Stat, Provins, Postnummer, Stad

 • Cookies och Användningsdata

Användningsdata

Vi kan också samla in information om hur Tjänsten är åtkomst och används ("Användningsdata"). Denna användningsdata kan inkludera information såsom din dators Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna av vår Tjänst som du besöker, tiden och datumet för ditt besök, den tid du spenderar på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data..

Användning av data

SITE-SECURITY.EU använder insamlade uppgifter för olika syften:

 • Att tillhandahålla och underhålla Tjänsten

 • Att meddela dig om ändringar i vår Tjänst

 • Att tilllåta dig att delta i interaktiva funktioner i vår Tjänst när du väljer att göra så

 • Att tillhandahålla kundvård och support

 • Att tillhandahålla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra Tjänsten

 • Att övervaka användningen av Tjänsten

 • Att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem

Överföring av Data

Din information, inklusive Personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som är utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför [Ditt Land] och väljer att tillhandahålla information till oss, observera att vi överför data, inklusive Personuppgifter, till [Ditt Land] och behandlar den där.

Detta samtycke till denna integritetspolicy följer av din tillhandahållande av sådan information representerar ditt godkännande av överföringen.

[Ditt Företags Namn] vidtar alla rimliga nödvändiga steg för att säkerställa att dina data behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns adekvata kontroller på plats inklusive säkerhet för dina data och annan personlig information.

Utlämnande av Data

Juridiska Krav

SITE-SECURITY.EU kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Följa en juridisk skyldighet

 • Skydda och försvara rättigheter eller egendomen hos [Ditt Företags Namn]

 • Förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten

 • Skydda den personliga säkerheten för användare av Tjänsten eller allmänheten

 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet av Data

Säkerheten för dina data är viktig för oss, men kom ihåg att inga överföringsmetoder över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa leverantörsföretag och individer för att underlätta vår Tjänst ("Tjänsteleverantörer"), tillhandahålla Tjänster på våra vägar, utföra Tjänstrelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används.

Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter på våra vägnar

bottom of page